ข่าววัวชน » กีฬาชนวัว เปิดกรุ แหล่งที่นิยมเลี้ยงกันมาก!!

กีฬาชนวัว เปิดกรุ แหล่งที่นิยมเลี้ยงกันมาก!!

9 มิถุนายน 2022
112   0

กีฬาชนวัว นิยมเลี้ยงกันในภาคใต้ โซนไหนกันบ้าง!!

กีฬาชนวัวกีฬาชนวัว มีมานานมากคู่กับภาคใต้ เกิดขึ้นกับวัฒธรรมเกษตรของไทย มีแพร่หลายในภาคใต้ ส่วนภาคอื่นๆก็มีด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่มากเท่าไรนักดังเช่นว่า ภาคเหนือตอนล่าง อาทิเช่น จังหวัดสุโขทัย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียใหม่ และก็คนดอยเผ่าม้งในประเทศลาว
แหล่งที่เลี้ยงกันมากมายเป็นภาคใต้ อย่างเช่น
1.จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง ,อำเภอชะอวด,อำเภอจุฬาภรณ์,อำเภอเชียรใหญ่
อำเภอหัวไทร ,อำเภอร่อนพิบูลย์, อำเภอเมือง
2.จังหวัดสงขลา อำเภอรัตนภูเขาไม่ ,อำเภอระโนด ,อำเภอสะทิงพระ,อำเภอเมือง
3.จังหวัดพัทลุง อำเภอ เมือง ,อำเภอควนขนุน,อำเภอเขาชัยสน ,อำเภอปากพะยอม
อำเภอศรีบรรพต,อำเภอตะโหมด,อำเภอป่าบอน
4.จังหวัดตรัง อำเภอเมือง,อำเภอห้วยยอด อำเภอบริเวณตาขาว
5.จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านนาเดิม,อำเภอบ้านนาสาร,อำเภอเวียงสระ,อำเภอพุนพิน

บทความที่เกี่ยวข้อง