ข่าววัวชน » ข่าววัวชน กีฬาวัวชนสู่อาเซียน

ข่าววัวชน กีฬาวัวชนสู่อาเซียน

16 มกราคม 2023
62   0

ข่าววัวชน กีฬาวัวชนหรือการชนโคเป็นหนึ่งในวิถีที่อยู่คู่กับคนใต้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากข้ามผ่านภาพของความรุนแรงของการชนวัว “วัวชน” คือกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่กำลังถูกพัฒนาให้ก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติ

ข่าววัวชน กีฬาวัวชนหรือการชนโคเป็นหนึ่งในวิถีที่อยู่คู่กับคนใต้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากข้ามผ่านภาพของความรุนแรงของการชนวัว “วัวชน” คือกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่กำลังถูกพัฒนาให้ก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินได้อย่างมหาศาล ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงมาก เพราะขณะนี้สนามกีฬาชนโคในหลาย ๆ แห่งของภาคใต้ ไม่ใช่เป็นแค่การชนกันแบบบ้าน ๆ แต่เป็นสนามกีฬาระดับมาตรฐานมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ขอยกตัวอย่างเช่น สนามกีฬาชนโคนานาชาติรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสนามกีฬาชนโคระดับนานาชาติที่ดีที่สุดของไทย และมี นายเดชอิศม์ ขาวทอง หรือนายกชาย เป็นประธานกรรมการบริหาร และ นายวงศ์วชิระ ขาวทอง  ลูกชายเป็นนายสนาม

ได้มีโอกาสพูดคุยกับ นายเดชอิศม์ หรือนายกชาย ถึงอนาคตของกีฬาวัวชน ซึ่งเขามองว่า ขณะนี้กีฬาวัวชนภาคใต้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัดหรือระดับภาค แต่ในวันนี้กลายเป็นระดับชาติและกำลังจะขยายเข้าสู่ระดับสากลและอาเซียน ซึ่งนี่คือจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นของภาคใต้ที่ได้รับความสนใจจากผู้รักกีฬาวัวชนในหลายประ เทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์

 

“จะเห็นได้จากการแข่งขันกีฬาวัวชนที่สนามชนโคนานาชาติรัตภูมิทุกนัดนอกจากจะมีเซียนวัวคนไทยแล้วยังมีผู้ที่รักในกีฬาวัวชนจากต่างประเทศบินตรงมาดูจนล้นสนามทุกนัด  เป็นเพราะเราได้พัฒนากีฬาวัวชนให้ได้มาตร ฐาน ลบภาพของนักเลงหรือผู้มีอิทธิพลออกไป นำกฎกติกาที่เป็นที่ยอมรับเข้ามาควบคุม และสร้างสนามกีฬาชนโคนานาชาติรัตภูมิที่ได้มาตรฐานขึ้นมารองรับเพื่อให้เป็นศูนย์ กลางกีฬาชนวัวครบวงจรที่แรกของประเทศ ไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาค  นั่นหมายถึงอนาคตของวัวชนทุกตัวที่จะย่างเข้ามาเวทีระดับอาเซียน”

และในอีกมุมมองของนายกชายที่บอกว่า กีฬาวัวชนไม่ใช่แค่สิ้นสุดเพียงเพื่อความสนุกสนาน พนันขันต่อ  แต่เชิงเศรษฐกิจกีฬาวัวชนก็สามารถทำเงินได้ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่น ๆ และเม็ดเงินจากกีฬาวัวชนกระจายไปทั่วตั้งแต่ระดับรากหญ้า ไม่ว่าเด็กเลี้ยงวัว คนปลูกหญ้า เจ้าของคอก  เพราะราคาวัวแต่ละตัวมีราคาตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนและอาจจะเหยียบหลักล้านในอนาคตหากสามารถพัฒนาให้ขึ้นไปอยู่ในกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงยังเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวที่กำลังกลายเป็นจุดขายใหม่ด้านการท่องเที่ยวของ จ.สงขลา เพราะขณะนี้เริ่มได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ มาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งภาครัฐหรือองค์กรด้านการท่องเที่ยวภาคเอกชนควรเข้ามาสนับสนุนและร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้กีฬาวัวชนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มากขึ้น

 

หากไปฟังทรรศนะของคนรุ่นใหม่ อย่าง นายวงศ์วชิระ ขาวทอง นายสนามกีฬาชนโคนานาชาติ อ.รัตภูมิ ถึงแบรนด์วัวชนแล้ว อนาคตของกีฬาวัวชนภาคใต้กำลังจะกลายเป็นกีฬาระดับนานาชาติได้ไม่ยาก  โดย นายวงศ์วชิระ  กล่าวว่า การที่จะยกระดับกีฬาวัวชนให้ก้าวเข้าสู่นานาชาติและอาเซียน จะต้องทำควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการตลาด โดยเฉพาะด้านประชาสัมพันธ์  สร้างชื่อวัวและจุดเด่นของแต่ละตัวเหมือนกับนักมวย เพื่อให้น่าติดตาม และอาจจะดึงวัวเชื้อสายต่างชาติมาชนกับวัวไทย เพื่อสร้างความแตกต่างและความน่าสนใจในกลุ่มของชาวต่างชาติ “เราไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การนำวัวสองตัวมาชนกัน แต่เราจะสร้างกีฬาวัวชนให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ เป้าหมายแรกคือประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียน” ซึ่ง นายวงศ์วชิระ มั่นใจว่าเราทำได้.

รับข่าวสารวัวชนเพิ่มเติม
รวม ข่าววัวชน <<คลิ๊ก!!