ข่าววัวชน » ข่าววัวชน รมว.ยุติธรรม หารือหน่วยงานวางแนวทางร่าง กม.ส่งเสริมปศุสัตว์

ข่าววัวชน รมว.ยุติธรรม หารือหน่วยงานวางแนวทางร่าง กม.ส่งเสริมปศุสัตว์

23 มกราคม 2023
30   0

ข่าววัวชน รมว.ยุติธรรม หารือหน่วยงานวางแนวทางร่าง กม.ส่งเสริมปศุสัตว์

ข่าววัวชน

ข่าววัวชน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปศุสัตว์ ว่า ขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยทางกระทรวงยุติธรรม ได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึก เช่น กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ และล่าสุดได้เชิญหน่วยงานต่างๆ มาช่วยกันกำหนดแนวทางและเสนอความเห็น คือ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน ซึ่งหากมีกฎหมายนี้จะช่วยให้ประชาชนได้สร้างอาชีพ มีรายได้ จากสัตว์พันธุ์พื้นเมือง เช่น วัวชน ไก่ชน และม้า ผ่านกิจกรรมในเชิงวัฒนธรรม สันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา สร้างเศรษฐกิจขนาดใหญ่ให้กับประเทศ

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ ได้ยกตัวอย่างวัวชน ราคาขายตัวละประมาณ 50,000 บาท แต่หากเป็นพันธุ์ดี ลักษณะสวยงามราคาก็จะเพิ่มอีกหลายเท่า ซึ่งปัจจุบันมีคนเลี้ยงอยู่ประมาณ 100,000 ตัวทั่วประเทศ ซึ่งจะสร้างรายได้อย่างอื่นอีก เช่น หญ้าที่วัว 1 ตัวกินประมาณ 30 กิโลกรัมต่อวัน ราคากิโลกรัมละ 3-4 บาท อาหารเสริมกิโลกรัมละ 10 บาทกินตัวละ 2 กิโลกรัม ยารักษาโรคเฉลี่ยตัวละ 1,000 บาทต่อปี ส่วนขี้วัวสามารถนำไปขายทำเป็นปุ๋ยได้ แค่ภาคการเกษตรนี้มีเงินหมุนเวียนถึง 10,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนภาคการกีฬา มีเรื่องของการขายบัตรเข้าชม การขายอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ และการเช่าคอกวัวสำหรับแข่ง รวมๆ แล้วการแข่ง 1 ครั้งมีมูลค่าถึง 30 ล้านบาท

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า หากเรามีกฎหมายนี้จะมีรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ทั้งจากการเลี้ยงเพื่อขาย การขายน้ำเชื้อเพื่อขยายพันธุ์ การสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว การขายอาหารสัตว์และอุปกรณ์ต่างๆ หากคิดง่ายๆ ว่าประเทศไทยมี 80,000 หมู่บ้าน เฉลี่ยคนที่เลี้ยงสัตว์พื้นเมืองมีหมู่บ้านละ 20 คน แต่ละคนมีรายได้เฉลี่ย 10,000 บาทต่อเดือน จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจเดือนละ 16,000 ล้านบาท หรือปีละ 192,000 ล้านบาท ถือเป็นการสร้างเศรษฐกิจใหญ่ให้กับประเทศ หากเรามีกฎหมายรองรับ ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามระบบ ประเทศและประชาชนก็จะมีรายได้จากส่วนต่างๆ

รับข่าวสารวัวชนเพิ่มเติม
รวม ข่าววัวชน <<คลิ๊ก!!