ข่าววัวชน » ข่าววัวชน “วัวชน-ไก่ชน-ปลากัด” อนุรักษ์ประเพณี หรือทรมานสัตว์?

ข่าววัวชน “วัวชน-ไก่ชน-ปลากัด” อนุรักษ์ประเพณี หรือทรมานสัตว์?

20 มีนาคม 2023
109   0

ข่าววัวชน องค์กรภาคีช่วยเหลือสัตว์ทั่วประเทศ เสนอวางแนวทางดูแลให้รอบคอบ มิให้เกิดช่องโหว่กฎหมาย เอื้อกลุ่มผลประโยชน์ใด ป้องกันเยาวชนใกล้ชิด ด้านนักวิชาการ เสนอให้สัตว์ทุกชนิดในไทย ต้องได้รับการคุ้มครอง อยู่ใต้ พ.ร.บ.ป้องกันฯ รวมถึงสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าสงวน

ข่าววัวชน หลังจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือประทับตรา “ด่วนที่สุด” ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลงวันที่ 24 ก.พ.2566 ให้ซักซ้อมแนวทางอนุญาตจะให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กัน เช่น การเล่นการพนันชนโค การพนันชนไก่ และกัดปลา การพนันแข่งขันวัวลาน

โดยให้ใช้ดุลยพินิจ “สั่งอนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต “ใช้ดุลยพินิจ” อย่างรอบคอบและเหมาะสม ไม่เป็นการทรมาน หรือทารุณกรรมสัตว์

ประกาศให้นำระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนัน ชนไก่ และกัดปลา พ.ศ.2552 มาบังคับใช้โดยอนุโลมให้ จ.นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง เปิดบ่อนเดือนละครั้ง

ส่วนจังหวัดอื่นเปิดได้สัปดาห์ละครั้ง รวมถึงอนุมัติให้สามารถเล่นพนันชนโคได้เป็นกรณีพิเศษ เฉพาะงานประเพณีประจำปีที่เคยได้รับอนุญาตหาเงินเพื่อการกุศล ปีละไม่เกิน 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 วัน และต้องไม่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เช่นเดียวกับการอนุญาตพนันชนไก่และกัดปลา ให้อนุญาตเฉพาะวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และสถานที่เล่นต้องมิดชิดไม่เปิดเผย ไม่ให้บุคคลภายนอกหรือเยาวชนแลเห็น และไม่ให้มีการเล่นพนัน ซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ เช่น เอามีดหรือหนามผูก วางยาเบื่อ ยาเมา ให้สัตว์ชนหรือสู้กัน

ส่วนการพนันวัวลาน ต้องไม่อนุญาตให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าไปเล่นและป้องกันไม่ให้มีการพกพาอาวุธหรือดื่มแอลกอฮอล์ เข้าไปในสถานที่เล่นพนันเด็ดขาด

ส่วนการพนันแข่งม้า ต้องมีเจตนารมณ์ เพื่อบริจาคในกิจการสาธารณกุศล จัดแข่งได้เป็นปกติประจำสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้เด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะ เข้าเล่นพนัน เล่นโต๊ดเถื่อน โดยหนังสือคำสั่งอนุญาตฉบับนี้ เป็นการอนุญาตหลังสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลาย

 

รับข่าวสารวัวชนเพิ่มเติม
รวม ข่าววัวชน <<คลิ๊ก!!