ข่าววัวชน » ข่าววัวชน พันธ์วัวชน พันธ์ไทย

ข่าววัวชน พันธ์วัวชน พันธ์ไทย

19 กรกฎาคม 2022
193   0

ข่าววัวชน วัวชนที่นำมาเข้าในการแข่งขันจะเป็นพันธุ์ไทย

ข่าววัวชน

ข่าววัวชน โคชนที่เอามาเข้าสำหรับในการแข่งจะเป็นประเภทไทยเฉพาะ ซึ่งผู้ครอบครองจะเป็นผู้สืบพันธุ์โคของตนเอง ต่อไปจะเลือกเฟ้นโคลูกคอกที่มีลักษณะดีเพื่อนำมาเป็นโคชน แก่ได้ราว 4 – 6 ปี โดยจัดว่าอยู่ในวัยชายหนุ่มถึกเต็มกำลังเหมาะสำหรับการนำมาชน

รวม ข่าววัวชน <<คลิ๊ก!!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : วิธีการและการดูแล การเลี้ยงดูวัวชน