ข่าววัวชน » ข่าววัวชน ลักษณะโคพันธุ์กำแพงแสน ประวัติ!!

ข่าววัวชน ลักษณะโคพันธุ์กำแพงแสน ประวัติ!!

16 มิถุนายน 2022
225   0

ข่าววัวชน ลักษณะโคพันธุ์กำแพงแสน ที่คนนิยมเลี้ยง!!

ข่าววัวชน

ข่าววัวชน วัวชนิดกำแพงแสน
เป็นวัวชนิดใหม่แก้ไขประเภทโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยใช้ชนิดชาร์โรเล่ส์กับบราห์มัน คล้ายกับวัวจำพวกตาก แม้กระนั้นวัวจำพวกกำแพงแสนเริ่มเปลี่ยนแปลงจำพวกจากวัวประจำถิ่น วัวชนิดกำแพงแสนมีสายโลหิต 25% ประจำถิ่น 25% บราห์มัน และก็ 50% ชาร์โรเล่ส์ ส่วนลักษณะและก็คุณลักษณะต่างๆคล้ายกับวัวประเภทตาก

ก่อนที่จะเป็นโคกำแพงแสน

พุทธศักราช2506-2508 สมัยเริ่มประวัติศาสตร์ของแผนการวัวเนื้อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากบันทึกซึ่งเป็นรายงานสรุปโครงงานความร่วมแรงร่วมใจทางด้านการกสิกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยฮาวาย (Terminal Report KASETSART/ HAWAII UNIVERSITY Contract, August 1965) มีโครงงานความร่วมแรงร่วมมือหลายแผนการที่ดำเนินงานระหว่างปี 2506-2508 หนึ่งในแผนการความร่วมแรงร่วมใจนั้น เป็นโครงงานวัวเนื้อ ซึ่งปฏิบัติการที่สถานีฝึกหัดนิสิตทับกวาง จังหวัดสระบุรี

ศ.จ. ดร.จรัญ จันทลักขณา สาขาวิชาสัตวบาล แผนกเกษตร ซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นหัวหน้าสถานีฝึกฝนนิสิตทับกวาง (พุทธศักราช 2505-2509) เป็นผู้จะรับผิดชอบข้างไทย รวมทั้งรองศาสตราจารย์ยอดเยี่ยม เจิมพร เป็นผู้ดำเนินงานประเด็นการผสมเทียม ได้สั่งน้ำกามแช่แข็งวัวเนื้อจำพวกเฮอร์ฟอร์ด จากอเมริกา เข้ามาทดสอบผสมผ่านชนิดกับวัวประจำถิ่นไทย แล้วก็กับวัวไทยเลือดผสมเรดสินดิ วัวลูกผสมที่ได้จากการทดสอบเติบโตดี ไม่มีปัญหาสำหรับการอุปถัมภ์ค้ำชู แต่ว่ามีสีนานัปการ สีเปรอะเปื้อนไม่สวยสวย ผลของการทดลองทำให้ได้บทสรุปถึงความน่าจะเป็นไปได้สำหรับเพื่อการปรับแต่งวัวท้องถิ่น เป็นวัวเนื้อคุณภาพดีโดยใช้เชื้อชนิดจากอเมริการวมทั้งประเทศอินเดีย .

รวม ข่าววัวชน <<คลิ๊ก!!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ลักษณะโคพันธุ์กบินทร์บุรี ข้อดี – ข้อเสีย ต่างกันอย่างไร!!