ข่าววัวชน » ข่าววัวชน การซ้อมโคชน

ข่าววัวชน การซ้อมโคชน

17 สิงหาคม 2022
212   0

ข่าววัวชน การซ้อมโคชน

ข่าววัวชน

ข่าววัวชน ควรจะฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า 10 – 15 ครั้ง

1. โคใหม่ ก่อนเกาะติดคู่ชนควรจะฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า 10 – 15 ครั้ง เวลาการซ้อมอยู่ในช่วงเวลา 10 – 25 นาที โดยเบาๆขยายเวลาขึ้นไปเรื่อย 25 วัน/ครั้ง
2. โคชนมาแล้ว ก่อนเกาะติดคู่ครั้งถัดมาควรจะฝึกซ้อม 2 – 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 20 – 25 วัน ทีละ 25 – 30 นาที

รวม ข่าววัวชน <<คลิ๊ก!!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : หัวเชือกวัวชนสัมพันธ์หลากหลายในสายเชือก