ข่าววัวชน » ข่าววัวชน การเลี้ยงแม่โคระยะต่างๆ

ข่าววัวชน การเลี้ยงแม่โคระยะต่างๆ

18 สิงหาคม 2022
186   0

ข่าววัวชน การเลี้ยงแม่โคระยะต่างๆ

ข่าววัวชน

ข่าววัวชน การเลี้ยงแม่โคให้มีสุขภาพดีเป็นปัจจัยสำคัญต่อการผสมติดของแม่โค และทำให้แม่โคให้ลูกอย่างสม่ำเสมอ ความต้องการอาหารของแม่โคระยะต่างๆ แตกต่างกัน การจัดการเลี้ยงดูแม่โคสามารถจำแนกออกเป็นระยะต่างๆ ตามความต้องการอาหารของโคได้ 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 จากคลอดลูก ถึง 3-4 เดือนหลังคลอด ซึ่งเป็นระยะผสมพันธุ์จนถึงตั้งท้อง
ระยะที่ 2 ท้อง 4 – 6 เดือน
ระยะที่ 3 ท้อง 3 เดือนก่อนคลอด เป็นระยะที่แม่โคท้องแก่จนถึงคลอดลูก

รวม ข่าววัวชน <<คลิ๊ก!!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : อุบัติเหตุต่างๆระหว่างการเลี้ยงดู