ข่าววัวชน » ข่าววัวชน อาจารย์สัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ รักษาสุขภาพวัวชน

ข่าววัวชน อาจารย์สัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ รักษาสุขภาพวัวชน

21 กันยายน 2022
204   0

ข่าววัวชน อาจารย์สัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ รักษาสุขภาพวัวชน

ข่าววัวชน

ข่าววัวชน ในช่วงปิดภาคการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมตรวจสุขภาพและรักษาวัวชน ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ นำทีมโดย สัตวแพทย์หญิง แพรวรรณ จันทร์ประทีป , อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง นภสร แพ่งประสิทธิ์ และอาจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร. ชลัชวรรณ แสนเสมอ ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติทางคลินิกและทำหัตถการทางสัตวแพทย์ รวมไปถึงได้สัมผัสการทำงานของสัตวแพทย์ที่ทำงานด้านปศุสัตว์และสัตว์ป่าโดยตรง

รวม ข่าววัวชน <<คลิ๊ก!!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เคล๊ดลับ ไม่ลับ วิธีเลี้ยงและดูแลรักษาวัวชน