ข่าววัวชน » ข่าววัวชน เพราะอะไรถึงจะต้องล้วงตรวจระบบขยายพันธุ์แม่วัว

ข่าววัวชน เพราะอะไรถึงจะต้องล้วงตรวจระบบขยายพันธุ์แม่วัว

29 มิถุนายน 2022
195   0

ข่าววัวชน ล้วงตรวจระบบขยายพันธุ์ เป็นอย่างไร

ข่าววัวชน

ข่าววัวชน เป็นการจับ หรือลูบคลำระบบแพร่พันธุ์ของวัวโดยกรรมวิธีล้วงผ่านทวารหนัก โดยการใช้มือหรือการใช้งานเครื่องอัลตราซาวด์ ก็ได้ เป็นกระบวนการเพิ่มผลิตผลให้แก่ฟาร์ม (อย่างเช่น ลดอัตราท้องว่าง, ลดระยะห่างของการให้ลูก ฯลฯ)

 • ล้วงตรวจระบบขยายพันธุ์ เพื่ออะไร
  1.เ พื่อมองความสมบูรณ์จำพวกของวัว (อาทิเช่น การพัฒนาของรังไข่, การเติบโตของไข่แต่ละใบ ฯลฯ)
  1.1 เพื่อตรวจตราความไม่ปกติของระบบแพร่พันธุ์ (ดังเช่นว่า มดลูกอักเสบ, ถุงน้ำใขรังไข่, คอมดลูกเอียง ฯลฯ)
  1.2 เพื่อตรวจการตั้งครรภ์ของวัว เมื่อผ่านการผสมมา 45-60 วัน
 • ควรจะล้วงตรวจระบบสืบพันธุ๋เมื่อไร
  1. การล้วงตรวจด้วยมือ (Rectal palpation)
  1.1. เพื่อตรวจการท้อง เริ่มตรวจได้เมื่อได้รับการผสม 45-60 วัน
  1.2. เพื่อตรวจระบบแพร่พันธุ์ เริ่มตรวจได้ 1 เดือนข้างหลังคลอด หรือตรวจในวัวที่ 60-90 วัน มิได้รับการผสม
  2. การล้วงตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound)
  1.1. เพื่อตรวจการท้อง เริ่มตรวจได้เมื่อได้รับการผสม 30-35 วัน
  1.2. เพื่อตรวจแยกเพศวัว เริ่มตรวจได้เมื่อได้รับการผสม 55-60 วัน

รวม ข่าววัวชน <<คลิ๊ก!!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ผู้ครอบครองโคชนตาตายกำหนด เป็นธรรมชาติที่จะต้องหวงลูก 28 มิถุนายน 2022