ข่าววัวชน » ข่าววัวชน เปิดรับสมัครแข่งขันศึกชิงแชมป์ยอดวัว รุ่น 430 และ 450 กิโลกรัม

ข่าววัวชน เปิดรับสมัครแข่งขันศึกชิงแชมป์ยอดวัว รุ่น 430 และ 450 กิโลกรัม

27 กันยายน 2022
177   0

ข่าววัวชน สนามทุ่งทะเลหลวงเปิดรับสมัครแข่งขันศึกชิงแชมป์ยอดวัว รุ่น 430 และ 450 กิโลกรัม รับสมัครรุ่นละ 8 ตัว แข่งแบบแพ้ตกรอบ ค่าสมัครแข่งขัน 200,000 บาท

ข่าววัวชน

ข่าววัวชน ชิงเงินรางวัล 
ที่ 1. รับเงินสด 1,000,000 บาท และ ทองคำหนัก 10 บาท พร้อม ถ้วยเกียรติยศ
ที่ 2. รับเงินสด 300,000 บาท

กติกา

  1. เป็นวัวรอบโอเพ่นแข่งสนามใด ๆ มาก่อนก็ได้ และไม่จำกัดอายุ
  2. น้ำหนักวัวต้องไม่เกินพิกัดรุ่นที่ตั้งกำหนดไว้ โดยจะทำการชั่งในการชนรอบแรกและรอบสอง ชั่งเวลา 08.00 น. – 10.00 น. หากวัวทำน้ำหนักไม่ได้ วัวคู่แข่งจะชนะบายทันที รอบต่อไป (รอบสอง) จะทำการชั่งอีก โดยเพิ่มน้ำหนักให้ 10 กิโลกรัม นัดชิงชนะเลิศมิต้องชั่ง
  3. ความยาวเขาวัวของแต่ละตัว จะต้องไม่เกิน 30 เซนติเมตร โดยวัดจากปลายเขาแต่ละข้างมายังกลางหน้าผากแนวกึ่งเขา วัดเป็นรูปตัววี (V) และระยะห่างระหว่างปลายเขาทั้งสองข้าง ต้องไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร โดยสามารถดัดแปลง ต่อเติม หรือซ่อมเขามาได้ แต่ตัวซ่อมต่อเขาความยาวต้องต่อให้ตัวที่ไม่ต่อเขา 1 เซนติเมตร (29 เซนติเมตร)
  4. ผู้สมัครมีสิทธิที่จะไม่เปิดเผยชื่อ และตัววัว ก่อนวันปิดรับสมัคร (วัวครบจำนวน)
  5. ในกรณีวัวตัวใดตัวหนึ่งได้รับบาดแผลฉกรรจ์จากการชน ทางสนามจะขยายระยะเวลาออกไปให้ 1 เดือน (แต่ต้องแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันแข่งเสร็จ) หากวัวนั้นไม่อาจทำการชนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าตกรอบทันที (คู่ชนชนะบาย) ทั้งนี้บังคับใช้กับกรณีวัวชนปกติที่มิได้ขยายด้วย
  6. นัดชิงชนะเลิศถือเป็นนัดสำคัญความเป็นยอดวัวต้องสมศักดิ์ศรี ฉะนั้นหากวัวตัวใดไม่พร้อมชิงชนะเลิศ วัวคู่ชนยังไม่ชนะบายแต่จะได้รับเงินรางวัลไป 50 % ก่อน (ไม่รวมรถยนต์) วัวตัวที่ไม่พร้อมชนนั้น มีโอกาสเลื่อนได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันชนที่เลื่อน หากไม่พร้อมชนอีกจะต้องถูกปรับแพ้ทันที ในกรณีกลับกันวันชนที่เลื่อนมาถึง วัวอีกฝ่ายกลับไม่พร้อมชน วัวอีกฝ่ายสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้งเช่นกัน แต่ต้องใช้กติกาเดียวกันกับกติกาข้างต้นในส่วนเงินรางวัลที่เหลือ
  7.  ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่สนามไม่อาจทำการชนได้ สนามมีสิทธิเลื่อนวันชนออกไปได้ตามสมควรแก่เหตุ
  8. หากมีปัญหาใดๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในกติกานี้ สนามมีสิทธิจัดการตามความเหมาะสม และถือเป็นเด็ดขาด
    หมายเหตุ : วัวทุกตัวที่ชนะในรายการนี้ การชนะแต่ละนัด จะได้รับเงินรางวัลการชนะครั้งละ 100,000 บาท หากได้รับเงินรางวัลอื่นมากกว่า เงินจำนวนนี้ถือตกเป็นพับไป

รับข่าวสารวัวชนเพิ่มเติม 👇🎥
รวม ข่าววัวชน <<คลิ๊ก!!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : โปรแกรมชน 10 คู่ สนามชนโคบ้านหนองบัวใหญ่ ล่าสุด