ข่าววัวชน » ข่าววัวชน สปป.ลาว ส่งเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ

ข่าววัวชน สปป.ลาว ส่งเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ

15 ธันวาคม 2022
150   0

ข่าววัวชน สปป.ลาว ส่งเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ ตามข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐฐกิจ น่าน – อุดมไช

ข่าววัวชน

ข่าววัวชน เมื่อวัตที่ 23 ตุลาคม 2565 นายปัญญาวัฒณ์ อุดราช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเวียงสา จังหวัดน่าน นำคณะผู้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เข้ารับการฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อที่สหกรณ์กาเกษตรวังชิ้น จังหวัดแพร่ และศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อในฟาร์มรูปแบบต่างๆ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 1 -30 ตุลาคม 2565 ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างหอการค้าจังหวัดน่านกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงอุดมไช สปป.ลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชนลาว ได้รับโควต้าการนำเข้าโคเนื้อเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีละ 500,000 ตัว และมีศักยภาพการส่งออกได้เพียงปีละ 2,000 ตัว จึงต้องเร่งพัฒนายกระดับความรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนไทย – ลาว ในอนาคต

รับข่าวสารวัวชนเพิ่มเติม
รวม ข่าววัวชน <<คลิ๊ก!!