ข่าววัวชน » ข่าววัวชน วัฒนธรรมพื้นบ้านของคนไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน การชนวัน

ข่าววัวชน วัฒนธรรมพื้นบ้านของคนไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน การชนวัน

19 มกราคม 2023
33   0

ข่าววัวชน วัฒนธรรมพื้นบ้านของคนไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน การชนวัน

ข่าววัวชน

ข่าววัวชน การชนวัน คือ วัฒนธรรมพื้นบ้านของคนไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน ในฐานะส่วนหนึ่งของวิถีชาวนาไทยแบบดั้งเดิมที่ใช้แรงงานคนและสัตว์ในการผลิต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสันทนาการหลังฤดูกาลไถ่หว่านและเก็บเกี่ยวข้าวแล้วค่อยๆพัฒนารูปแบบจนกลายมาเป็นกีฬาประจำท้องถิ่นที่นิยมอย่างชาวปักษ์ใต้อย่างแพร่หลาย

ในปัจจุบันนี้มีสนามกีฬาชนวัวถูกกฎหมายอยู่ 28 แห่ง กระจายอยู่ใน 7 จังหวัดภาคใต้ ทั้งสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี และสตูล แม้จากมุมมองของคนภายนอกจะเห็นว่านี้เป็นการพนัน แต่ในแง่มุมทางเศรษฐกิจ และวิถีชีวิต วัวชนเหล่านี้มีคุณค่าและความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นการสร้างงาน กระจายรายได้และสานสัมพันธ์ของผู้คนภายในชุมชน

รับข่าวสารวัวชนเพิ่มเติม
รวม ข่าววัวชน <<คลิ๊ก!!