ข่าววัวชน » ข่าววัวชน ตรวจรับรองโรงหมอ โคชนภาคใต้

ข่าววัวชน ตรวจรับรองโรงหมอ โคชนภาคใต้

12 กรกฎาคม 2022
187   0

ข่าววัวชน ตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว์เอกชน โรงหมอโคชนภาคใต้

ข่าววัวชน

ข่าววัวชน นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง และ นางสาวกนกรัตน์ บุญยก นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาการหัวหน้าทีมปรับปรุงสุขภาพสัตว์ ที่ทำการปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว์เอกชน โรงหมอโคชนภาคใต้ เลขที่ 95 กลุ่ม 1 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รวม ข่าววัวชน <<คลิ๊ก!!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : จังหวัดสตูลจับบ่อนลักลอบจับกลุ่มเล่นพนันโคชน