รวมข่าววัวชน » ข่าววัวชน เคล็ดลับ ไม่ลับ อีกต่อไป การดูลักษณะวัว ( เหมโค )

ข่าววัวชน เคล็ดลับ ไม่ลับ อีกต่อไป การดูลักษณะวัว ( เหมโค )

27 มกราคม 2023
1793   0

ข่าววัวชน “เหมโค” เป็นภาษาใต้ คือ รูปแบบของวัวหรือโค การใช้ผลดีจากวัวหรือโคเพื่อเป็นยานพาหนะ ใช้ร่วมแรงกายงานสำหรับการไถ่หว่าน

ข่าววัวชน “เหมโค” เป็นภาษาใต้ คือ รูปแบบของวัวหรือโค การใช้ผลดีจากวัวหรือโคเพื่อเป็นยานพาหนะ ใช้ร่วมแรงกายงานสำหรับการไถ่หว่าน และก็กีฬาการชนโคเพื่อนันทนาการสำหรับในการเลือกมองลักษณะดีของวัวหรือโคที่จะเอามาเลี้ยง เพื่อกำเนิดความเป็นมงคลแก่ผู้ครอบครองแล้วก็คนเลี้ยงตามความเลื่อมใสที่ตกทอดกันมา ให้มองจากลักษณะหลักเป็น ขวัญวัว สีวัว รวมทั้งเขาวัว ดังปรากฏในหนังสือบุดขาว “ หนังสือเรียนลักษณะขวัญดีร้ายของวัว ” ของพระบริสุทธศีลาจารย์ (วัน มะนะโส)

ลักษณะขวัญวัวที่ดี “ขวัญ” เป็นลักษณะการจัดเรียงของขนที่ปรากฏบนร่างของวัวตามธรรมชาติ ขวัญวัวเป็นจุดเด่นอีกอย่าง สำหรับการเลือกมองวัวที่จะเอามาเลี้ยง เพื่อความเป็นมงคลแก่ผู้ครอบครองและก็คนเลี้ยง ดังจำแนกแยกแยะลักษณะดีของขวัญได้ดังต่อไปนี้

(1) ขวัญอยู่ตรงขากรรไกรทั้งสองข้าง หรือด้านเดียว ท่านว่าดีควรจะเลี้ยง

(2) ขวัญอยู่ใต้คาง ดีควรจะเลี้ยงไม่มีโทษ

(3) ขวัญอยู่ระหว่างเขา ดีควรจะเลี้ยงไว้ทำไร่ทำนา

(4) ขวัญอยู่บนคอ ดีควรจะเลี้ยงไว้ทำไร่ทำนา

(5) ขวัญอยู่บนหนอก ดีเยี่ยมควรจะเลี้ยง

(6) ขวัญอยู่ใต้โคนหางติดข้างโคนหาง ดีเยี่ยมควรจะเลี้ยง

(7) ขวัญอยู่แข้งอีกทั้ง 4 ข้าง ดีควรจะเลี้ยงไว้ช่วยคุ้มครองปกป้องอันตราย

(8) ขวัญอยู่ใต้กีบเท้าทั้งยัง 4 ข้าง ดีควรจะเลี้ยงจะบริบูรณ์ในเรื่องเงินทรัพย์สิน

(9) ขวัญอยู่กีบหน้า หรือข้างหลังซ้าย ดีเลิศควรจะเลี้ยงจะกำเนิดเงินทองทรัพย์สินมากไม่น้อยเลยทีเดียว

รวม ข่าววัวชน <<คลิ๊ก!!