ไฮไลท์วัวชน » พิษโควิดธุรกิจวัวชนกระทบขายวัวทิ้งแถมราคาตก

พิษโควิดธุรกิจวัวชนกระทบขายวัวทิ้งแถมราคาตก

13 มิถุนายน 2022
126   0

พิษโควิดธุรกิจวัวชนกระทบขายวัวทิ้งแถมราคาตก

ไฮไลท์วัวชน

ที่ จ.นครศรีธรรมราช การเลี้ยงวัวชนในวงการวัวชนของภาคใต้กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ไม่น้อยกว่าธุรกิจอื่นเช่นเดียวกัน ในภาคใต้ มีวัวชนที่หมุนเวียนเข้าสู่สนามและอยู่ในวงจรการเลี้ยงหลายหมื่นตัว รวมทั้งผู้เลี้ยง เจ้าของวัว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับวัวชนอีกหลายหมื่นคน มีเงินหมุนเวียนในวงการนี้หลายพันล้านบาท ทุกคนที่เกี่ยวข้องต่างได้รับผลกระทบเนื่องจากวงจรการส่งวัวชนเข้าสู่สนามต้องหยุดชะงักจากการสั่งปิดสนามชนวัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 นำเสนอข่าวโดย ข่าววัวชน