ผลวัวชน ล่าสุด » วัวชนภาคใต้ลงสังเวียนถึง 500 ตัว

วัวชนภาคใต้ลงสังเวียนถึง 500 ตัว

7 พฤษภาคม 2022
124   0

วัวชนภาคใต้ลงสังเวียนถึง 500 ตัว

ผลวัวชน ล่าสุด

‘ผู้เชี่ยวชาญ’ ลั่นไม่ใช่กีฬาทรมานสัตว์แต่อย่างใด แต่เพียงเพราะเลือดนักสู้เท่านั้น เนื่องในวันที่ 17 มิถุนายน นายพงศธร สุวรรณสิทธิ์ หรือ “เด่น ปากพนัง” ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัวชนของภาคใต้ กล่าวไว้ว่า ภายหลังจากที่ “มติชน” ได้นำเสนอข่าวกีฬาวัวชนออกไปสู่สาธารณะในวันนั้น เหล่าวงการกีฬาชนิดนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากๆ เพราะที่ผ่านมา ในขณะมีการนำเสนอข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับการชนวัวหรือวัวชน

มักจะพูดกันแต่ในเรื่องของการพนัน แม้ว่าการพนันจะถูกต้องตามกฎหมายก็ตามนะคะ แต่หลักการแท้จริงของกีฬาวัวชน คือ เรื่องราวของการต่อสู้ ซึ่งเป็นธรรมชาติของวัวพันธุ์เลือดนักสู้อย่างวัวชน อยู่แล้ว อีกทั้งนี้ในช่วงระยะเวลา 5-7 ปีที่ผ่านมา กีฬาชนิดนี้ได้รับการพัฒนาไปไกลให้เทียบเท่ากับกีฬาในระดับสากลก็ว่าได้ค่ะ

โดยมีความพยายามปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม ทั้งสนามแข่งขันและการบริการโดยรอบๆ เช่น ความสะอาดห้องน้ำ และความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ กีฬาวัวชนยังถือวาเป็นการสร้างงานให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีงานทำอีกด้วย เป็นความหวังการเพิ่มรายได้ภายในชุมชนให้ชาวบ้าน รวมถึงการฝึกปฏิบัติตัวของเด็กเลี้ยงวัวในเยาวชนรุ่นใหม่ อย่างเรื่องการเอาใจใส่ ดูแลและรักษาสัตว์เลี้ยงอย่างวัวชนของตนเอง นำเสนอข่าวโดย ข่าววัวชน