วัวชนเงินล้าน » วัวชน สู่ กีฬาอาเซียน

วัวชน สู่ กีฬาอาเซียน

19 พฤษภาคม 2022
221   0

วัวชน สู่ กีฬาอาเซียน

วัวชนเงินล้าน

กีฬาวัวชน หรือการชนโค เป็นหนึ่งในวิถีที่อยู่คู่กับคนใต้มานาน มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากข้ามผ่านภาพของความรุนแรง ของการชนวัว “วัวชน” คือกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่กำลังถูกพัฒนาให้ก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติ

กีฬาวัวชนหรือการชนโค เป็นหนึ่งในวิถี ที่อยู่คู่กับคนใต้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากข้ามผ่านภาพของความรุนแรงของการชนวัว “วัวชน” คือกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่นที่กำลังถูกพัฒนาให้ก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินได้อย่างมหาศาล ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงมาก เพราะขณะนี้สนามกีฬาชนโคในหลาย ๆ แห่งของภาคใต้ ไม่ใช่เป็นแค่การชนกันแบบบ้าน ๆ แต่เป็นสนามกีฬาระดับมาตรฐานมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ขอยกตัวอย่างเช่น สนามกีฬาชนโคนานาชาติรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสนามกีฬาชนโคระดับนานาชาติที่ดีที่สุดของไทย และมี นายเดชอิศม์ ขาวทอง หรือนายกชาย เป็นประธานกรรมการบริหาร และ นายวงศ์วชิระ ขาวทอง  ลูกชายเป็นนายสนาม นำเสนอข่าวโดย ข่าววัวชน