รวมข่าววัวชน » วิถีชีวิตคนกับวัวชน นำไปสู่วัฒนธรรมพื้นบ้าน

วิถีชีวิตคนกับวัวชน นำไปสู่วัฒนธรรมพื้นบ้าน

11 มิถุนายน 2022
108   0

วิถีชีวิตคนกับวัวชน นำไปสู่วัฒนธรรมพื้นบ้าน

รวมข่าววัวชน

การ “เลี้ยงวัวชน” คือวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนไทย ที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน ในฐานะส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวนาไทยแบบดั้งเดิม ที่ใช้แรงงานคนและสัตว์ในการผลิต โดยมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อการสันทนาการหลังฤดูกาลไถหว่านและเก็บเกี่ยวข้าว แล้วค่อยๆ พัฒนารูปแบบจนเป็นกีฬาประจำท้องถิ่น “ชนวัว” ที่นิยมของชาวปักษ์ใต้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช จะเห็นว่าเกือบทุกบ้านที่เลี้ยงวัวชน บางบ้านเลี้ยง 2-3 กว่าตัว หรือมากกว่านั้น นำเสนอข่าวโดย ข่าววัวชน