ข่าววัวชน » สนามกีฬาชนโคท่ามิหรำ สนามแรกของ จ.พัทลุง!!

สนามกีฬาชนโคท่ามิหรำ สนามแรกของ จ.พัทลุง!!

25 พฤษภาคม 2022
112   0

สนามกีฬาชนโคท่ามิหรำ

สนามกีฬาชนโคท่ามิหรำ กีฬาพื้นบ้านที่ได้รับความสนใจอย่างล้นเหลือ!!

สนามกีฬาชนวัวท่ามิหรำ ตั้งอยู่กลุ่มที่ 8 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นสนามกีฬาชนวัวหรือสนามโคชนที่แรกของจังหวัดพัทลุง ซึ่งกีฬาโคชนนับว่าเป็นกีฬาประจำถิ่นที่มีผู้ชื่นชอบไม่น้อยเลยทีเดียว สนามกีฬาชนโคนี้เป็นสถานที่สำหรับท่องเที่ยวซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ามิหรำ ตัวอย่างเช่น การค้าขายต้นหญ้าสด การเช่าบ้านพักโค ฯลฯ