ข่าววัวชน » สนามกีฬาชนโคท่ามิหรำ จ.พัทลุง!!

สนามกีฬาชนโคท่ามิหรำ จ.พัทลุง!!

11 มิถุนายน 2022
541   0

สนามกีฬาชนโคท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง!!

สนามกีฬาชนโคท่ามิหรำ

สนามกีฬาชนโคท่ามิหรำ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นสนามกีฬาชนโคหรือสนามวัวชนแห่งแรกของจังหวัดพัทลุง ซึ่งกีฬาวัวชนถือเป็นกีฬาพื้นบ้านที่มีผู้นิยมชมชอบเป็นจำนวนมาก สนามกีฬาชนโคนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ามิหรำ เช่น การซื้อขายหญ้าสด การเช่าที่พักวัว เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง