วัวชนล่าสุด » สนามกีฬาวัวชน โปรแกรมการแข่งขัน เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน – กรกฏาคม 2565

สนามกีฬาวัวชน โปรแกรมการแข่งขัน เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน – กรกฏาคม 2565

27 พฤษภาคม 2022
143   0

สนามกีฬาวัวชน โปรแกรมการแข่งขัน 2565

สนามกีฬาวัวชน

📢 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สนามกีฬาชนวัวทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุโขทัย ทางสนามของพวกเราได้ระบุโปรแกรมการชนวัวล่วงหน้า 3 เดือน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
(กระทำชนเดือนละ 1 ครั้งๆละ 2-3 วัน)
✅ พ.ค. 2565 หมายกำหนดการชน วันที่ 28-29 พ.ค. 2565 เปรียบเทียบโคนัดหมายใหญ่วันที่ 7 พ.ค. 2565
✅ เดือนมิถุนายน 2565 ตารางชน วันที่ 25-26 เดือนมิถุนายน 2565 เปรียบเทียบโคนัดหมายใหญ่วันที่ 4 เดือนมิถุนายน 2565
✅ เดือนกรกฎาคม 2565 หมายกำหนดการชน วันที่ 30-31 เดือนกรกฎาคม 2565 เทียบโคนัดหมายใหญ่วันที่ 2 กีกฎาคม 2565