วัวชนเงินล้าน » เลิกเงาะเล็งโละปาล์ม ปลูกหญ้าป้อนวัวชน

เลิกเงาะเล็งโละปาล์ม ปลูกหญ้าป้อนวัวชน

15 มิถุนายน 2022
134   0

เลิกเงาะเล็งโละปาล์ม ปลูกหญ้าป้อนวัวชน

วัวชนเงินล้าน

นายเกรียงไกร สีวีระกุลไกร ชาวบ้านควนสุบรรณ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เผยว่า ก่อนหน้านี้ทำสวนเงาะ แม้บางปีราคารับซื้อดี แต่การลงทุนจัดการทั้งค่าแรง ค่าปุ๋ยในแต่ละปี แทบไม่คุ้มการลงทุน จึงโค่นต้นเงาะออก แล้วเปลี่ยนมาปลูกปาล์มน้ำมัน แต่ขณะที่รอให้ปาล์มน้ำมันโต สังเกตเห็นหน้าสนามวัวชนมักจะมีชาวบ้านนำหญ้าหวายข้อมาขายกระสอบละ 150-200 บาท ขนมาเท่าไรขายได้หมด จึงมีความคิดอยากลองปลูกบ้าง จึงไปขอคำแนะนำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี พร้อมกับซื้อพันธุ์หญ้าหวายข้อจากกลุ่มผู้เลี้ยงวัวชน จ.นครศรีธรรมราช 2 ตัน นำมาปลูกในพื้นที่ 3 ไร่ นำเสนอข่าวโดย ข่าววัวชน